מסביב לשןלחךהאדמה. השלישי מימיו - נין העומדים ליד העץ - יוסף קפלן