יזברים מ בדוד בגי־ הטבע" עם מאהליהם מגדוד הבוגרים לעליזים". '' בשורה הראשונה מלמטה-הראשון מימין, יוסף קפלן; השלישי- מוי^ןק, הזמל: בין סוף 1929 ל־1930