מקורות

עברית אבו עסבה , ח ' אלד , . 2007 החינוך הערבי בישראל : דילמות של מיעוט לאומי , ירושלים : מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות . אבו ריא , עסאם , 2005 א . " הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית והממסד הישראלי : עימות ביטחוני ו / או עימות פוליטי – אידיאולוגי ? " , בתוך : יצחק רייטר ) עורך ) , דילמות ביחסי יהודים – ערבים בישראל , ירושלים ותל אביב : שוקן , עמ ' . 271 - 262 2005 , –– ב . " דתיות קונקרטית לעומת דתיות אבסטרקטית : המקרה של פילוג התנועה האסלאמית בישראל " , מגמות מג ) 4 ) ) מרץ ) : . 698 - 682 אבו שחאדה , סאמי , . 2007 " השיח הפוליטי – לאומי בחברה הערבית בישראל " , בתוך : אלי רכס ) עורך ) , המיעוט הערבי בישראל והבחירות לכנסת ה – , 17 תל אביב : אוניברסיטת תל אביב , תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי – ערבי , עמ ' . 77 - 73 אגבאריה , אימן , ומוהנד מוסטפא , . 2012 " החברה האזרחית הערבית בישראל והמעורבות בחינוך : הפוליטיקה של ההבדל בין האזרחי – לאומי והקהילתי – דתי " , מפגש לעבודה חינוכית – סוציאלית כ ) . 281 - 253 : ( 35 אדן , חנה , ורדה אשכנזי , ובלהה אלפרסון , . 2001 להיות אזרחים בישראל...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר