סיכום

בציבור הערבי בישראל נשמעת בשנים האחרונות ביקורת מתגברת והולכת על הגדרת מדינת ישראל " מדינה יהודית " . הביקורת נשמעת בהיר וברור מפיהם של מרבית חברי ההנהגה הפוליטית ושל האליטה האינטלקטואלית , והיא עולה גם מתוך מגוון העמדות בציבור הערבי הרחב . ביקורת זו מושתתת על סיבות פרגמטיות ועל נימוקים עקרוניים גם יחד . במישור הפרגמטי הביקורת כלפי ההגדרה " מדינה יהודית " נתלית באפלייתם לרעה של האזרחים הערבים הנובעת מן הביטויים המעשיים של הגדרת המדינה ככזו , ובעיקרם הקניית עדיפות בחלוקת משאבים לאזרחי המדינה המשתייכים לקבוצת הלאום היהודית . הסתייגותם של ראשי הציבור הערבי מפני מתן גושפנקה רשמית לרעיון של מדינה יהודית , למשל כחלק מהסדר הקבע בין ישראל לפלסטינים , נובעת אפוא מן החשש שצעד כזה יסלול את הדרך להעמקת האפליה כלפי האזרחים הערבים במדינה . הביקורת במישור העקרוני מבוססת על אירועי השנים . 1949 - 1947 ביקורת זו נובעת מן התפיסה שהעוול ההיסטורי שנגרם במלחמת 1948 לעם הפלסטיני — שאזרחי המדינה הערבים הם אותו חלק ממנו אשר שרד את תלאות המלחמה ונשאר בארצו — היה תוצאה ישירה של הקמת מדינה יהודית בכברת ארץ זו על ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר