המודל האוטונומי

האדמות ) וּ ועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי בישראל ) הוקמה ב – ; 1982 להלן : ועדת המעקב ) . התבוננות בנסיבות הקמתם של גופים אלה ובאופן פעולתם מובילה למסקנה שהם הוקמו כדי להגן על המיעוט הערבי מפני היבטים מעשיים שנגזרו מהגדרתה של ישראל " מדינה יהודית " ופגעו בו יותר מכול : אפליה על רקע לאומי בחלוקת משאבים כספיים ) מתן קדימות בהקצאת תקציבים ליישובים יהודיים על פני יישובים ערביים ) והעברת משאבי קרקע מידי המיעוט הערבי לטובת הרוב היהודי . הוועד הארצי הוקם בעקבות דוח ועדת ג ' ראיסי , אשר פורסם בשלהי 1973 וחשף את עומק הפערים ברמת ההתפתחות והיקף התקציבים שהוקצו ליישובים הערביים לעומת היישובים היהודיים בישראל . הוועד להגנה על האדמות הוקם ביוזמת רק " ח באוקטובר , 1975 ערב אירועי " יום האדמה " ) 30 במרץ , ( 1976 שהתלקחו בשל כוונתה של הממשלה להפקיע אדמות בבעלות ערבית בגליל . מאז הקמתו פר שׂ הוועד את חסותו על המאבק הקולקטיבי של האזרחים הערבים בעניין הקרקעות ) למשל , התנגדות לתכניות של הפקעת קרקעות ולהריסת מבנים שהוגדרו לא חוקיים על ידי רשויות המדינה ) . ועדת המעקב נוסדה כגוף משותף לחברי הוועד האר...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר