העמדות כלפי "מדינה יהודית": סיכום ביניים

קשת העמדות בציבור הערבי כלפי הרעיון של מדינה יהודית , כביטוי למדינת לאום יהודית אשר צביונה נגזר מתוך המעמד הדומיננטי של הרוב היהודי בתוכה , נעה בין שלילת הרעיון ברמה האידאולוגית לבין השלמה אתו מכוח המציאות הנתונה . בקוטב האחד של הקשת נמצאים הזרם הלאומי והפלג החוץ – פרלמנטרי של התנועה האסלאמית ) הפלג הצפוני ); בקוטב הנגדי , בצד אנשי הזרם הערבי – ישראלי , שהשלימו עם אופייה הציוני של המדינה , נמצאים גם רבים בציבור הערבי הרחב , " הרוב הדומם " , שעל עמדותיהם ניתן ללמוד בעיקר מסקרי דעת קהל . בתווך בין שני קטבים אלה ניצבים הזרם הערבי – יהודי הקומוניסטי והפלג הפרלמנטרי של התנועה האסלאמית ) הפלג הדרומי ) : שני הזרמים הללו התאימו את עצמם היטב מבחינה אידאולוגית לפעילות פוליטית במסגרת המדינה היהודית , אך מבקרים את אופייה הציוני . אין באמור כדי ליצור חיץ מלאכותי בין עמדות הציבור הרחב לבין עמדותיהם של אנשי הזרמים הפוליטיים והאידאולוגיים שאינם מקבלים את אופייה הציוני של המדינה . לפחות על פי תוצאות הבחירות בעשור האחרון , רוב מוצק של המצביעים הערבים תומך במפלגות הערביות המייצגות את הזרמים הללו בכנסת . ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר