ההקשר ההיסטורי

התקופה הנדונה במחקר זה משתרעת על פני שני העשורים האחרונים . בתקופה זו התחוללו אצל הערבים בישראל שינויים מרחיקי לכת אשר הותירו חותם עמוק הן בתודעתם העצמית כקולקטיב לאומי הן בעמדתם כלפי המדינה . שינויים אלה הביאו חוגים פוליטיים ואינטלקטואליים רבים בקרב המיעוט הערבי לערער 15 הנתונים אינם כוללים את נתוני ההצבעה בערים המעורבות . על הפרדיגמה של יחסי רוב – מיעוט בישראל , שנתקבעה מאז 1948 ושימרה , לתפיסתם , את נחיתותם הלאומית והאזרחית של הערבים במדינה . מקובל לסמן את תחילתו של תהליך השינוי ההיסטורי בראשית שנות התשעים של המאה העשרים , בעת שהחל התהליך המדיני בין ישראל לשכנותיה , ובמיוחד בעקבות חתימת הסכם אוסלו בין ישראל לפלסטינים בספטמבר . 1993 נקודת ציון בולטת המסמלת את הבשלתו של תהליך היסטורי זה , שהתבטא בהתגבשותה של תודעה לאומית מוצקה , היא פרסומם של ארבעת מסמכי החזון העתידי ) בתקופה שבין דצמבר 2006 למאי . 2007 ברקע לשינויים הללו עמדו התמורות במישור המקומי , אשר היו קשורות בעיקר ביחסים שבין ישראל לפלסטינים ) האינתיפאדה הראשונה בשלהי שנות השמונים , תהליך השלום בשנות התשעים והאינתיפאדה השנייה ב...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר