לוח 2 התפלגות ההצבעה ביישובים הערביים והדרוזיים בבחירות 2013 (לכנסת התשע עשרה) ובבחירות 2015 (לכנסת העשרים) <sup>15</sup>