זרמים פוליטיים ואידאולוגיים בחברה הערבית

האחרים . לפיכך אנשי הזרם הערבי – ישראלי מאמצים גישה פרגמטית : הם אינם תובעים שינויים מהותיים הנוגעים לאופייה הציוני של המדינה , אלא מתמקדים במאבק למען שוויון אזרחי בין יהודים לערבים בתוך מדינת ישראל המתבטא בהקצאה שוויונית של משאבים , בשוויון הזדמנויות בתעסוקה וכדומה . נימתם של אנשי זרם זה מפויסת , והם משמיעים את תביעותיהם לשינוי באופן שיהלום את רגישויותיו של הרוב היהודי . מסיבות אלו זכה בעבר זרם זה לכינוי " המחנה המתון " . הזרם הערבי – ישראלי קורא להקמת מדינה פלסטינית בצד מדינת ישראל מתוך האמונה שהתקדמות משולבת בתהליך השלום עם הפלסטינים ובמאבק למען שוויון בתוך מדינת ישראל תשפר את מעמדם של האזרחים הערבים במדינה . נציגיו של זרם זה משולבים במפלגות היהודיות – ציוניות ) הן בשמאל הן בימין ) . אין הם קוראים תיגר על אופייה היהודי – ציוני של המדינה , והם שוללים מכול וכול מאבק באמצעים לא חוקיים או שימוש באלימות לשם השגת יעדים פוליטיים . אף על פי שהזרם הערבי – ישראלי פועל בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל משחר הקמתה של המדינה , חלה לאורך שני העשורים האחרונים שחיקה מתמדת בכוחו הפוליטי ושיעור התמיכה בו...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר