הקדמה

המונח " מדינה יהודית " זוכה בספרות המחקרית לחמישה פירושים עיקריים אשר כל אחד מהם מבליט פן מסוים בצביונה היהודי הרצוי של המדינה : ) א ) מדינת הלכה יהודית ) " מדינת התורה " ) — מדינה שבה יחיו האזרחים היהודים על פי מצוות התורה והלכותיה , וההנהגה השלטת במדינה , כמו מקור הלגיטימציה שלה , יהיו דתיים ; ) ב ) מדינה דתית לאומית — מדינה שבה יהיה להלכה היהודית מקום מרכזי בחיים הציבוריים , אולם קיומה של המדינה ייתן ביטוי לאומי לריבונות העם היהודי בארצו ; ) ג ) מדינת לאום יהודית תרבותית — מדינה ציונית חילונית אשר צביונה היהודי נגזר מתוך ערכי המורשת הלאומית , התרבותית והדתית של העם היהודי לדורותיו ) השאלה מהם אותם ערכים נותרת פתוחה ); ) ד ) מדינת העם היהודי — מדינה המשמשת מקור הזדהות לאומי עבור היהודים החיים בתפוצות , והיא מעגנת את זהותה היהודית בחקיקה ובסמלים לאומיים ; ) ה ) מדינת היהודים — מדינה ציונית אשר תרבותה ודמותה יעוצבו בעיקר בדמותו של הרוב היהודי והיא תבטיח כי ימשיך להתקיים בתוכה רוב יהודי באמצעות " חוק השבות " . הפירושים הללו נבדלים זה מזה בגישתם לדת ולמסורת היהודית . מרכזיותם של שני הערכ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר