תקציר

השאלה העומדת ביסוד הספר שלפנינו היא מהי עמדתו של המיעוט הערבי בישראל כלפי עצם ההגדרה של ישראל " מדינה יהודית " . הרלוונטיות של שאלה זו מקבלת משנה תוקף לנוכח העובדה שמקרב הציבור הערבי בישראל נשמעת בשנים האחרונות ביקורת גוברת והולכת כלפי הניסיונות מצד המדינה לעגן את הגדרתה ככזו . ביקורת זו חוזרת ומושמעת ביתר שאת כל אימת שמתנהל סבב משא ומתן בין ישראל לפלסטינים , אשר עמד בשנים האחרונות בצל הדרישה שהפנתה ישראל לפלסטינים שיכירו בה כמדינה יהודית . הביקורת מושמעת מפיהם של מרבית חברי ההנהגה הפוליטית והאליטה האינטלקטואלית של הציבור הערבי גם בתגובה ליוזמות חקיקה המבקשות לקבוע בחוק את הגדרתה של ישראל כמדינת לאום יהודית . לנוכח מצב עניינים זה עולות השאלות שעליהן מבקש הספר לענות : מהן המשמעויות המעשיות , בעיני הציבור הערבי , הנגזרות מהגדרתה של ישראל " מדינה יהודית " ? האם הסתייגותו של הציבור הערבי מהגדרה זו נובעת משיקולים אידאולוגיים או מסיבות פרגמטיות ? האם הפרשנות הרווחת בציבוריות הישראלית – יהודית להגדרת המדינה " יהודית ודמוקרטית " היא פרשנות לא תקפה בעיני הציבור הערבי בישראל ? מהי עמדת הציבור הע...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר