ז. זהות ריבונית

הפרישה התמציתית של הגות , פסיכולוגיה , היסטוריוגרפיה , ספרות , פדגוגיה ופוליטיקה ריבונית נועדה לשמש מעין אבן דרך למבקשים לקרוא את מפת מציאות חייהם שלהם במשקפיים ריבוניים . היות שמטרת ספרי זה היא להציג את השיח הריבוני כשיח שיש לו פוטנציאל לכינון זהות אלטרנטיבית לשיח הקורבני , אציג בקצרה שני מקרי מבחן שמעידים על אימוץ תודעה וזהות ריבונית . הדוגמה הראשונה עניינה זהות אישית , קרי זהות הורית ; הדוגמה השנייה עניינה זהות קבוצתית , קרי זהות לאומית . . 1 כעוף החול : על כוחם של יחידים להיות אדונים לגורלם עיון במאות כתבות בעיתונות ובעשרות ספרים מלמד על הפוטנציאל הריבוני הגלום ברוח האדם הבא לידי ביטוי בעת מפגש עם גורל אכזר ומטלטל חיים . ישנם סיפורים מעוררי השראה רבים על יחידים ומשפחות שהתמודדו בגבורה ראויה להערצה ולחיקוי עם מחלות קשות , עם מגבלות פיזיות המלוות בסבל קשה מנשוא ועם כאב השכול הנורא בעקבות אובדן יקיריהם . סיפורי מופת אלה יכולים לשמש השראה לכל המבקשים להיטען באנרגיות ריבוניות מול מציאות כואבת של סבל , כאב ואובדן . הניסיון להתחקות על השאלות מתי , למה ואיך אדם או קבוצה מאמצים תודעה קורבני...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר