ד. ספרות ריבונית

( ימים נוראים ) ענברי מבקש לספר את סיפורו של קיבוץ אפיקים ודרכו את סיפורה של התנועה הקיבוצית כולה . אף שלרבים מקוראי הספר היה קשה עם מה שהם תפסו כ " קבורת החי " — משמע , הספד לרעיון הקיבוצי ולעתים קרובות אף הגחכתו — ענברי יצא לדבריו למסע העדות הספרותי שלו מתוך הערכה עצומה לאורח החיים הקיבוצי . לטענתו , צורת חיים זו היא " היצירה החברתית הכי מעניינת במאה העשרים ואחת המעניינות בהיסטוריה " . הוא רואה בניסיון של מייסדי הקיבוץ להקים חברה חדשה סיפור הרואי : מדובר לדעתי בסיפור על אנשים שהייתה בהם גדולה טרגית . גדולה שנדרשה כדי לנסות בכלל להגשים חזון כל כך מרחיק לכת שהייתה בו קריאת תיגר מודעת נגד טבע האדם . אחת הטעויות הרווחות היא הטענה שהם לא הבינו את טבע האדם , הם הבינו והם קראו על זה תיגר . קריאת תיגר על משפחה , רכוש , פרטיות , אגו . אני אתאר את הביתה כספר המבקש ליצור סיפור של גיבורים כתחליף לאנטי – גיבורים שהשתלטו על שיח הספרות . אלא שכאן ה " גיבורים " הם לא הגיבורים של דור הפלמ " ח . לא מדובר בגלוריפיקציה דביקה של גיבורי – על וגם לא בגעגוע נוסטלגי לדור הנפילים או בכמיהה ילדותית לחזור לימי ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר