ב. פסיכולוגיה ריבונית

בסעיף זה אציג שתי דוגמאות לגישה פסיכולוגית ברוח השיח הריבוני שפרק זה עוסק בו — גישתה של ג ' ודית לואיס הרמן וגישתו של ויקטור פראנקל . חשוב לומר : אין בכך כדי למצות את המכלול הרחב של פסיכולוגים הוגים שיכולים לתרום לפיתוחו של שיח ריבוני , אלא רק להאיר את הפוטנציאל האמנציפטורי הגלום באימוץ פסיכולוגיה ריבונית ברוחם של הוגים אלה . . 1 השבת השליטה לחיי הקורבן : הפסיכולוגיה הריבונית של ג ' ודית לואיס הרמן בספרה טראומה והחלמה עוסקת ג ' ודית לואיס הרמן , פרופסור לפסיכיאטריה קלינית באוניברסיטת הרווארד ופסיכולוגית קלינית , בניתוח של מאפייני יסוד טראומתיים אצל קורבנות מסוגים שונים : ניצולי שואה , נפגעות תקיפה מינית , 315 שם , שם . 316 יוסף חיים ברנר , " הערכת עצמנו בשלשת הכרכים " ( תרע " ד ) , כתבים , כרך רביעי , [ ח " מ ] : ספרית פועלים , תשל " ח - תשמ " ה , עמ ' 1296 ( התפרסם במקור ברביבים , קובץ ה , תרע " ד ) . ילדים שעברו התעללות , אסירים פוליטיים , הלומי קרב ושבויי מלחמה . מטרת הניתוח היא לעמוד על שורשי הרכיב הטראומתי אצל הקורבנות , אבל גם , ואולי בעיקר , על הדרכים שבהן יכול הקורבן להירפא ולה...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר