א. הגות ריבונית

ההגות המזינה את השיח הריבוני כשיח מכונן זהות היא רחבה , מגוונת וחוצת זמן ותרבויות . לפיכך אסתפק בסקירה תמציתית של מקורות השראה אחדים שבעזרתם אפשר לעמוד על עקרונות היסוד של גישה זו . . 1 השיח הריבוני במחשבה היהודית ארון הספרים היהודי גדוש מחלוקות וגישות . היות שבליבת התרבות היהודית עומדת הגישה הדרשנית , מאפשרים ההטרוגניות והפלורליזם הרעיוני לחלץ ממנה גישות אוניברסליות בצד פרטיקולריות , גישות לאומניות בצד הומניסטיות . לפיכך המבקשים להסיר מעל תפיסת העולם היהודית המסורתית את הדימוי הדוגמטי , והמוטעה , של השקפה מונוליטית מציינים משפטי מפתח המבטאים את ריבוי הפנים של ארון הספרים היהודי . כל מי שמתוודע לשיח החזרה ליצירה היהודית לדורותיה כמקור לגיבוש זהות הומניסטית לא יכול שלא להיחשף לביטויים כמו " שבעים פנים לתורה " , " הפוך בה והפוך בה דכולה בה " , " אחרי רבים להטות " , " נצחוני בני נצחוני " או ליכולת לדרוש את התורה " במ " ט פנים טהור ובמ " ט פנים טמא " . לכן כאשר אנו עוסקים בנוכחות השיח הריבוני בהגות היהודית , נעשה זאת מתוך מודעות לכך שאף שיש בה גם גישות אחרות , אי – אפשר להתעלם מן העובדה שע...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר