ז. "הקורבנות של הקורבנות"

אני , כמו רבים מבני גילי , פליט של דור אידיאולוגי , דור שהחיים האישיים היו זרים לו . הם היו הקורבנות של המהפכה הציונית , אנחנו היינו הקורבנות של הקורבנות . 257 שם , עמ ' . 192 258 שם , עמ ' . 199 מעניין שבמובן מסוים אילן גור – זאב " חזר בתשובה " בכל הנוגע לחלק ניכר מביקורתו הפוסט – אנטי – ציונית . במאמר שכותרתו " צליבתו מחדש של היהודי כישועה אקסטטית " ( ארץ אחרת [ 2010 ] 55 ) ובריאיון שהתקיים אתו בעקבות מאמר זה ( דוד מרחב , " האנטישמיות החדשה : איום על הרוח החופשית והאנושות , ריאיון עם אילן גור – זאב " , מקור ראשון , 23 . 7 . 2010 ) הוא יצא נגד רכיבים מהותיים בשיח הפוסט – ציוני וכינה אותו מעין ענף אינטגרלי בתוך האנטישמיות החדשה . שינוי זה בעמדתו של גור – זאב ( אשר נפטר ממחלה כשנתיים לאחר אותו ריאיון ) הוא נושא מרתק החורג מתחום מאמר זה . 259 גפן ( לעיל הערה , ( 5 עמ ' 192 ( ההדגשה שלי ) . הייתי הקורבן של הקורבן . היהודים שהקימו את המדינה היו קורבנות של השואה באירופה , ואנחנו היינו הקורבנות שלהם . אנחנו לא מניפות אצבע מאשימה . הגבר הוא קורבן והאישה היא קורבן של קורבן . גבר עולה נמצא במצב...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר