ו. מטוטלת הדמוניזציה הטוטלית

להט הכאב ( המוצדק ) של השיח הקורבני מוביל לכתיבה המאופיינת בניסוחים טוטליים ודיכוטומיים , במונחים של שחור ולבן . אחת מכותרות המשנה בתוך מאמרה של אלה שוחט " הציונות מנקודת מבטם של קרבנותיה היהודים " היא " דמוניזציה של המזרחים " . שוחט מיטיבה לתאר את אוצר דימויי ההשחרה שהופנו נגד היהודים – הערבים , אך עיון במאמריה ( ובמאמרי רבים משותפיה ) מראה שהפוסל — במומו פוסל . תהליך הדמוניזציה שנגדו היא יוצאת מופנה כעת אל ה " מקרבנים " . 241 שוחט ( לעיל הערה , ( 43 עמ ' . 189 ראו גם עמ ' . 191 פרויקט הדמוניזציה הטוטלי מגייס את כל התחמושת המילולית שבידיו כדי להשחיר את פשעי הציונות : כוס אמא שלכם , חפשו חום בערבות הכפור של האמא הפולניה שלכם לי אין חום בשבילכם אבל אני זוכרת אני לא שוכחת [ ... ] את מה שגזלתם ממני , את העבר , ההוה והעתיד שלי את השפה שלי , את כבוד אם ואב הזהות שלי , אני אני לא סולחת לכם עדין לא תביטו במראה ותגלו כמה אתם מכערים חמדנים שכמותכם , איך הובלתם אותנו כצאן לטבח לגזזת , לעני , לסמים , לתלות , לפנוי מהבתים שלנו לשואה שלנו היהודים – הערבים גרמתם לנו לעזב את מרוקו שלנו אחד ממאפייני ה...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר