ה. השיח הקורבני מנקודת מבט דורית

תודעה מעמדית , משמע יהיה מודע להשתייכותו לגוף שיש לו אינטרסים משל עצמו , הוא יתחיל לפעול לקידום מטרותיו וייהפך מ " מעמד לעצמו " ל " מעמד למען עצמו " . במובן זה ניתן לזהות דמיון מבני בין המונח " קורבן " למונח " מעמד " . במילים אחרות , ניתן לשאול את הבחנתו של מרקס מתחום השיח המעמדי לתחום השיח הקורבני — כשם שמרקס דיבר על " תודעה מעמדית " , כך אפשר לדבר על " תודעה קורבנית " . כאשר מחברים מונח זה למשתנה הדורי , ניתן לראות שרבים מבני הדור השני מייצגים את התפתחות התודעה הקורבנית . במונחיו של מרקס נוכל לומר שהדור הראשון היה בגדר " קורבן לעצמו " , משמע דור נעדר תודעה קורבנית ( הכוונה לתודעה ויקטימולוגית ולא לתודעה סקריפייזית ) , ואילו הדור השני גיבש תודעה קורבנית והפך מקורבן לעצמו לקורבן למען עצמו . וכפי שהוצג בפרקים הקודמים , מדובר בתהליך של מעבר מ – sacrifice ל – . victim רבים מבני דור ההמשך למהפכה הציונית יוצאים למסע רצח של הצבר שבתוכם ככלי לפיתוח תודעה קורבנית בדיעבד וכשלב מכונן בעיצוב זהות אלטרנטיבית . להלן כמה דוגמאות ממחישות . ספרו של ההיסטוריון מוטי גולני מלחמות לא קורות מעצמן הוא שילוב...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר