ב. תרבות הפצע ותרבות התלונה בשיח הקורבני האמריקאי

על אף ההבדלים בין השיח הקורבני הישראלי לשיח הקורבני האמריקאי , עיון בשיח האמריקאי מעלה שהתהליכים שהחלו להתפתח בארצות הברית בשנות השישים חדרו בהדרגה לישראל , תחילה לשיח האקדמי ( בשנות השמונים ) ואחר כך גם לשיח הציבורי ( משנות התשעים ואילך ) . ההשפעה של ארצות הברית על ישראל קשורה כמובן לכך שמדובר במעצמה בעלת עוצמה אימפריאלית המעצבת את סדר היום העולמי הן במישור הפוליטי והן בכל הנוגע לשיח התרבותי – מדעי – מחקרי . במובן זה שיח הזהות בישראל , כמו שיח הזהות בעולם המערבי כולו , אינו יכול שלא להיות מושפע מתהליכים שמקורם בשיח הזהות האמריקאי . ואולם לישראל ולארצות הברית שני משתנים משותפים שמחזקים את קווי הדמיון בהתפתחות השיח הקורבני ; מדובר בשתי חברות של מהגרים . משום כך לשיח הדורי בהן יש משמעות גדולה בעיצוב זהותן , וניתן לראות גם בארצות הברית וגם בישראל את ההתעצמות של השיח הקורבני לפי חלוקה דורית . שתי החברות גם פיתחו בתחילת דרכן את " כור ההיתוך " ( melting pot ) כקוד התנהגות מצופה , ושתיהן מקיימות כבר שנים רבות מעין שיח מנוגד שעוסק במחיר הכבד שכור היתוך זה גובה מה " אחרים " שאינם משתייכים להגמו...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר