פרק רביעי "קורבנות כל העולם התאחדו": השיח הקורבני בהקשר עולמי