מקור: אתר אל–חיאת אל– ג'דידה (הרשות הפלסטינית), .6.3.2008