"צליבת העמים העיראקי והפלסטיני" מקור: אתר אל–קדס (הרשות הפלסטינית), 22.7.2003