ישראל וארצות הברית לילד: "אתה טרוריסט". מקור: אתר אל–חיאת אל–ג'דידה (הרשות הפלסטינית), .24.6.2003