ד. קורבנות הנכבה: השיח הקורבני הפלסטיני כמקרה מבחן לשיח ויקטימופייזי

ספר זה מתמקד בעיקרו בשיח הקורבני בחברה הישראלית היהודית . נוכחותו של השיח הקורבני בחברה הערבית בכלל ובחברה הפלסטינית והפלסטינית הישראלית בפרט ראויה למחקר נפרד . אולם יהיה מעניין להפנות מבט משווה אל נוכחות שיח זה בקרב החברה הפלסטינית בהקשר של מאפייני השיח הקורבני בחברה הישראלית היהודית שפורטו לעיל . הניתוח התמציתי יאפשר לי להצביע על המורכבות הנגזרת מהשימוש הכפול במונחים ” victim " ו –" ” sacrifice כמעצבי זהות . . 1 השיח הסקריפייזי בחברה הפלסטינית לדברי מנהיג הג ' יהאד האסלאמי פתחי אל – שקאקי , " בלא המרטירים אין לנו חיים ולא היסטוריה , לא עבר , גדולה או ערך . הם אלה הסוללים לפנינו את העתיד " . על בולטותו של אתוס ההקרבה בשיח האסלאמי ובשיח הפלסטיני נכתבו מחקרים רבים , בעיקר בעקבות טרור פיגועי ההתאבדות . האדרת הבוחרים למות " מות קדושים " ( אסתשהאד ) הייתה לאבן דרך במאבק לשחרור פלסטין מאז ראשיתו , אך בעיקר בעקבות האינתיפאדה השנייה : " מוטיב ההקרבה עבר קנוניזציה והיה ל ' חלון הראווה ' של אינתיפאדת אלאקצא שפרצה בספטמבר . " 2000 מן הראוי לציין שבשיח האסלאמי בכלל ובשיח הפלסטיני בפרט מתנהל ויכוח...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר