ב. קורבנות ההגמוניה האשכנזית - ציונית: השיח הקורבני המזרחי

כמו במקרה של " קורבנות הלינה המשותפת " , גם לשיח הקורבני המזרחי היו עשרות מבעים בשדות השיח השונים ( אמנות פלסטית , קולנוע , ספרות , שירה , מחקר וכו ' ) . גם כאן אבקש לדלות מתוך אוקיינוס החומרים העוסקים בכך רק כמה מקרי מבחן מייצגים . . 1 אלה שוחט : הציונות מנקודת מבטם של קורבנותיה היהודים אחת המכוננות של " השיח המזרחי הרדיקלי החדש " היא אלה שוחט . כבר ב – 1988 פרסמה שוחט את מאמרה מעורר המחלוקת Sephardim” in Israel : Zionism from the Standpoint of Its Jewish Victims " ( עובד לגרסה עברית שכותרתה " מזרחים בישראל : הציונות מנקודת מבטם של קרבנותיה היהודים " . ( 65 מושג זה — " השיח המזרחי הרדיקלי החדש " — הוא מושג מפתח בספרו של סמי שלום שטרית , המאבק המזרחי בישראל , תל אביב : עם עובד , . 2004 66 שוחט ( לעיל הערה . ( 43 מאמר חשוב זה שימש במידה מסוימת תשתית לעיקרי הטענות של דוברי השיח המזרחי הרדיקלי , כמו סמי שלום שטרית , יהודה שנהב ורבים אחרים . כבר עכשיו חשוב להעיר הערה חשובה שאפתח בהמשך : שגיאה חמורה היא לרדד את מפעלם של דוברי השיח המזרחי הרדיקלי לשיח קורבני חד – ממדי נוטף " פולחן קתרזיס בכי...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר