א. קורבנות הלינה המשותפת: השיח הקורבני בתנועה הקיבוצית

דומה שאין עוד בעולם חברה כה קטנה שהוציאה מתחת ידיה כל כך הרבה אותיות כתובות כמו התנועה הקיבוצית . מראשית דרכה כתבה תנועה זו את עצמה לדעת והעמידה מכלול נרחב ומגוון של כלי ביטוי והבעה . לפיכך מעניין לראות כיצד אותה תרבות שנרתמה בראשית הדרך לעיצוב המפעל ולתיאור ייחודו , עדיין מוזנת באנרגיות עשירות של ביטוי , אך הפעם המטוטלת נעה מגלוריפיקציה של המפעל לדמוניזציה שלו . רפרוף מהיר במבעי השיח הקיבוצי בפרט ובשיח הציבורי בכלל מעלה מצאי מרשים של עשרות כתבי אישום נגד המנגנון המסרס , המעקר והמקרבן הנקרא " קיבוץ " . סרטים , תערוכות , אוטוביוגרפיות , רומנים ומאמרים נרתמו בחדווה קורבנית להציג את אטימותם ואכזריותם של מנגנוני 51 על מאפיין זה ראו אלון גן , " שינויים חברתיים בתנועה הקיבוצית בשנות השישים " , עיונים בתקומת ישראל , ( 2006 ) 16 עמ ' . 372 - 343 השליטה הקיבוציים . אתמקד במדגם מייצג של מבעים אלה ואנסה להמחיש באמצעותם את נוכחות השיח הקורבני בכתבי האישום נגד מוסד זה . . 1 " האשמה : ניסוי אכזרי באלפי ילדים" בתום השנה הראשונה למאה העשרים ואחת רעשו התנועה הקיבוצית והשיח הציבורי סביב כתב האשמה חריף ש...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר