פרק שלישי השיח הקורבני כשיח מכונן זהות קבוצתית: ארבעה מקרי מבחן

בפרק זה אתאר את בולטותו של השיח הקורבני כשיח מעצב זהות בעזרת ניתוח של ארבעה מקרי מבחן : ( א ) קורבנות הלינה המשותפת : השיח הקורבני בתנועה הקיבוצית ; ( ב ) קורבנות ההגמוניה האשכנזית – ציונית : השיח הקורבני המזרחי ; ( ג ) קורבנות " המכה ה – : " 81 השיח הקורבני סביב ניצולי שארית הפלטה ; ( ד ) קורבנות הנכבה : השיח הקורבני בקרב החברה הפלסטינית . אנסה להמחיש כיצד באמצעות מכלול נרחב של מבעים ( שירים , תערוכות , ספרים , מאמרים וכו ' ) מעצבות קבוצות אלה תודעה קורבנית . כמו כן אראה שאף על פי שמדובר בקבוצות שונות במהותן , שלכל אחת מהן מאפיינים ייחודיים , בכל זאת במה שנוגע לאימוץ זהות קורבנית — רב הדמיון על השוני .  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר