ג. Victim ו-Sacrifice כמצבי תודעה תלויי תרבות והקשר: העובדים הזרים כמקרה מבחן

אחת הדוגמאות הממחישות בצורה הברורה ביותר שהמושגים ” victim " ו –" ” sacrifice הם מצבי הוויה ותודעה משתנים , תלויי הקשר , תרבות והשקפה היא תופעת מהגרי העבודה . ארגוני זכויות אדם ברחבי העולם המערבי וגם בישראל עוסקים רבות בניתוח ביקורתי של היחס לעובדים הזרים . ארגונים אלה מסייעים למהגרי העבודה באמצעים מגוונים , כגון הגברת המודעות לזכויותיהם , סיוע משפטי , שינויי חקיקה ומאבק תקשורתי וציבורי . מזווית הראייה שלהם , העובדים הזרים נתפסים כקורבנות של הגלובליזציה והקפיטליזם . שני אלה יוצרים , לדעתם , תופעה של עבדות מודרנית — נציגי העולם השבע מנצלים את נציגי העולם הרעב ומשתמשים בהם ככוח עבודה זול לעיסוק במה שמוגדר בשיח זכויות העובדים " שלוש עבודות ה – Dirty , Difficult , Dangerous : D ( בתרגום חופשי : עבודות שלוש המ " מים : מלוכלכות , מפרכות ומסוכנות ) " . על היחס המשפיל לאוכלוסייה מוחלשת זו ועל הניצול המחפיר של חברות כוח האדם המייבאות " סחורה " זו בתנאים לא תנאים נכתבו מאמרים רבים . מנקודת המבט ההומניסטית של העוסקים בצדק חברתי ובתיקון עולם וחברה , אין ספק שיש לנתח את התופעה ולבקרה מזווית הראייה ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר