ב. מעבר מ-Sacrifice ל-Victim

ייתכן גם מעבר הפוך — אדם שהשתתף במעשה שאליו נקלע שלא ברצונו , והוא בוחר להעניק לו בדיעבד ובראייה רטרוספקטיבית משמעות אקטיבית של בחירה והזדהות . דוגמה לכך נמצאת בעדויות של אנשי עיירות הפיתוח ומושבי הספר המזרחים . רבים מדוברי השיח המזרחי מתארים את תהליך קליטת עולי ארצות ערב בשנות החמישים כסוג של קורבנות ויקטימולוגית . אלה שוחט כותבת , למשל , על " שליחת המזרחים במשאיות לישובי הספר תחת המעטה המניפולטיבי הנקרא ' חיזוק הגבולות ' " ( לפירוט ראו בהמשך בפרק הדן בשיח הקורבני המזרחי ) . אולם ישנם גם רבים שמעידים כי אולי בתחילה לא ידעו לאן שולחים אותם ולשם מה , אך היום הם רואים בסיפור שלהם סוג של 43 אלה שוחט , " מזרחים בישראל : הציונות מנקודת מבטם של קרבנותיה היהודים " , בתוך : הנ " ל , זכרונות אסורים : לקראת מחשבה רב – תרבותית , תל אביב : בימת קדם לספרות , , 2001 עמ ' . 173 קורבנות מבחירה הראויה להערכה , אגב שימוש בביטויים כגון " אנו היינו ' מגני הגבול ' , ' מפריחי השממה ' , ' מיישבי הארץ ' " וכיוצא בהם . אפשר אם כן לראות כיצד תחושת הקורבנות הפסיבית והמנוכרת מומרת בתחושה שמספקת צידוק רטרוספקטיבי ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר