פרק שני Victim ו-Sacrifice כמצבי הוויה ותודעה משתנים

בפרק הקודם עסקתי בניתוח כפל המשמעות של המונח " קורבן " וביקשתי להראות שהן השיח הסקריפייזי ( מלשון sacrifice ) והן השיח הוויקטימולוגי ( מלשון victim ) היו לרכיבי יסוד בעיצוב הזהות הישראלית . האיור שלהלן מתאר את השוני בין שתי ההגדרות . מלבד הבחנה מושגית זו , שתשרת אותנו בהמשך , חשוב להדגיש את האפשרות של מעבר דו – כיווני מתודעה ויקטימולוגית לתודעה סקריפייזית ולהפך ( כפי שמציינים החצים הכחולים באיור ) .  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר