מבוא

פעם אחת אמר רבנו משל . אדם תעה כמה ימים ביער ולא היה יודע איזוהי דרך נכונה . פתאום ראה אדם אחר הולך לקראתו . באה שמחה גדולה בלבו , עתה בוודאי ידע הדרך הנכונה . כיון שפגעו זה בזה שאל אותו : אחי , אמור לי היכן הדרך הנכונה , זה כמה ימים אני תועה . אמר לו : אחי , אף אני איני יודע , שאף אני תועה כאן כבר ימים הרבה , אלא אומר לך , בדרך שהלכתי אני אל תלך אתה , שבדרך זו תועים . ועכשיו נחפש דרך חדשה . כן אנחנו , דבר זה אני יכול לומר לכם , בדרך שהלכנו עד עכשיו אין לנו ללכת , שבדרך זו תועים . אלא עכשיו נחפש דרך חדשה . ( שמואל יוסף עגנון ) אני כנראה תוצר של מכבש חינוכי , אינטלקטואלי , פוליטי , כלכלי שגרס ושחק ולא הותיר מרחב להתפתחותי מחוץ לסדר שהוכתב על ידי הגמוניה בעלת אוריינטציה פטריארכלית , אשכנזית , ציונית , אירופאית , שהגדירה עבורי מהי ישראליות ( הנרייט דהאן – כלב ) . בפנים , אני נכה . [ ... ] עשו עלי ניסוי ועיוותו אותי מן היסוד [ ... ] מידה של אטימות נדרשה כדי לבצע בנו את הניסוי הזה . [ ... ] הסבל שנגרם לנו נגרם בצורה ממסדית , מאורגנת , יזומה . הניסוי 1 ימים נוראים , תל אביב : שוקן , , 1998 ע...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר