תקציר

דומה שבשנים האחרונות הקורבנות הייתה לאופנה . הוגים , סופרים , אמנים , אנשי אקדמיה , קולנוע ותאטרון — כולם הפכו את קורבנותם קרדום לחפור בו , וכולם מציגים לפני החברה תלי – תלים , גוני – גונים ונימי – נימים של הווייתם הקורבנית . רבים רבים מבקשים להוסיף את חלקם להיכל הקורבנות הישראלי , שממדיו הולכים ותופחים עד כדי מגדל בבל של " ניצולים " המתחרים מי סבל יותר מנחת זרועו של מפעל הדיכוי והמחיקה של הממסד הציוני – הגברי – האירופי – הקולוניאליסטי – האשכנזי , וכולי וכולי . המילים " מכבש דיכוי " , " מנגנוני שליטה " , " מחיקה " , " תוצר " , " קורבנות " , " הדרה " , " הזרה " , " אחר " , " ממסד " — כולן חוזרות על עצמן בשיח הקורבני כבטקס כישוף מאגי . כל אחד מוסיף את קיסם דיכויו למדורת הקורבנות עד כי שלהבותיה לוחכות שערי שמים . ספר זה מבקש להתחקות אחר מאפייני סוד הקסם הקורבני ולהצביע על המחיר שהחברה הישראלית משלמת בגין בולטותו הגוברת והולכת של השיח הקורבני בעיצוב הזהות הישראלית . עידן קץ האידאולוגיות , ובעקבותיו התקופה הפוסט – מודרנית , תרמו רבות לקידום תהליכים ראויים ומבורכים : הניסיון לתת בשיח הציבורי...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר