סיכום

יחסם המהותי של רוב אנשי הציונות הדתית כלפי המדינה לא השתנה . הם נותרו ציונים , מאמינים בחשיבותה של המדינה , בחשיבות השירות הצבאי ובתרומה לחברה . אבל בד בבד ציונות זו נוטה להיות ממלכתית פחות , רומנטית פחות ביחסה למדינה ואפילו מגלה יותר סממנים של ציניות ונכונות להיאבק בה אם דרכה אינה נראית ראויה . במילים פשוטות : הציונות הדתית מכירה בכך שהמדינה אינה רק קדושה וטהורה , אלא יכולה גם לחולל רע . נוסף על כך , חלה הקצנה מסוימת באופי השיח כלפי יריבים פוליטיים מבית וברמת האלימות כלפי הציבור הערבי , הן בשטחי יו " ש הן בתוך הקו הירוק . במידה רבה אפשר לתאר את התהליך הזה כמנוגד למגמת " ההתנחלות בלבבות " שאפיינה את הציונות הדתית בתקופה שקדמה להתנתקות . חשוב יאיר שלג הוא ראש התכנית " דת ומדינה " במכון הישראלי לדמוקרטיה ועיתונאי בשבועון " מקור ראשון " . חוקר הציונות הדתית והזהות היהודית בחברה הישראלית . המאמר נכתב לקראת כנס משותף של המכון הישראלי לדמוקרטיה והשבועון " מקור ראשון " במלאות עשור להתנתקות . 23 באפריל 2014 העריך דוח של משרד החוץ האמריקני כי ב – 2013 היו כ – 400 אירועי " תג מחיר " , מקצתם בתוך...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר