ג. היחס לאמונה הדתית

בקרב כמה מאנשי השמאל הדתי רווחה שנים ההרגשה שההזדהות של צעירי הציונות הדתית עם מפעל ההתיישבות ביש " ע הגיעה לרמה כזאת , שפגיעה במפעל זה עלולה להביא למשבר אמונה חריף . ישעיהו ליבוביץ , בדרכו הקיצונית , אף הרחיק לכת וטען שהדבר יגרום להתנצרות המונית . ובכן , התנצרות המונית לא קרתה בעשור האחרון , וככל שאפשר להתרשם גם לא תופעות של חילון מוגבר ( מעבר לרמות החילון הגבוהות ממילא בקרב צעירי הציונות הדתית , בעיקר בגילאי הצבא והאוניברסיטה ) , אבל נראה שחל שינוי באופי האמונה . היא נעשתה פחות ממוסדת , פחות מזוהה עם מערכת רבנית והלכתית ויותר עם חוויה דתית וחיפוש אחר רוחניות . אמנם בכל הקשור לתופעה זו דומה שתקפה במיוחד האזהרה שהושמעה קודם לכן , שקשה להעריך עד כמה התופעות הנסקרות כאן הן תולדה של ההתנתקות או פרי של תהליכים רחבים וארוכי טווח יותר ; אבל יש רגליים לסברה שלפחות משהו מן התהליך הזה נובע מחוויית האכזבה ואובדן האמון הכולל שיצרה ההתנתקות .  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר