ב. היחס לסמכויות

לכך יש להוסיף כמובן את התהליכים הכלליים שקרו בהקשר זה בחברה בכלל ובציונות הדתית בתוכה : פגיעה כוללת בסמכויות ; חברה מגוונת ומופרטת הרבה יותר , ובכלל זה גם בחברה החרדית , הנחשבת ריכוזית וסמכותית עוד יותר מן הציונות הדתית . ערב ההתנתקות ביקר בגוש קטיף הרב הראשי לשעבר הרב מרדכי אליהו . ברצותו לעודד את אנשי המקום , קרא הרב שלוש פעמים : " היה לא תהיה " — רוצה לומר : ההתנתקות לא תתרחש . בשל מעמדו של הרב כמקובל יש שהתייחסו לאמירה זו כפשוטה : מעין נבואה שההתנתקות לא תהפוך בשום אופן למציאות . בציונות הדתית עלה כבר אז החשש שאם ההתנתקות תמומש בכל זאת , עלול הדבר לגרום משבר אמונה בקרב הצעירים . ואולם ההתנתקות אכן התרחשה , ובכל זאת משבר אמונה גדול לא התרחש ( ראו בסעיף הבא ) — 15 כך למשל כתב איתי אליצור : " אילו נהגנו בגוש קטיף כפי שנהגנו בעמונה , אפשר שזה היה מציל את הגוש ואפשר שלא , אבל את הבתים בעמונה זה ודאי היה מציל . אם המדינה היתה מלקקת עד היום את פצעי השוטרים והמתיישבים שנפצעו בגוש קטיף , לאיש לא היתה מוטיבציה לפעול בעמונה " . אליצור ( לעיל הערה . ( 7 16 הרמן ואח ' ( לעיל הערה , ( 9 עמ ' . 1...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר