אובדן התמימות השפעת ההתנתקות על הציונות הדתית

אובדן התמימות השפעת ההתנתקות על הציונות הדתית יאיר שלג The Loss of Naivete : The Impact of the Withdrawal from Gaza on Religious Zionism Yair Sheleg המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי , לא מפלגתי , הממוקם בתפר שבין האקדמיה לפוליטיקה . המכון עוסק בתכנון מדיניות ובעיצוב רפורמות בממשל , במינהל הציבורי ובמוסדות הדמוקרטיה . בתכניותיו ובמפעליו המכון חותר לחזק את מוסדות הדמוקרטיה המתהווה בישראל ולגבש את ערכיה . בהמשך לעבודת מחקר מעמיקה הוא מגיש המלצות מעשיות לשיפור התפקוד של המשטר במדינת ישראל ולטיפוח חזון ארוך טווח של משטר דמוקרטי יציב , המותאם למבנה , לערכים ולנורמות של החברה הישראלית . המכון שואף לקדם בישראל שיח ציבורי בנושאים שעל סדר היום הלאומי , ליזום רפורמות מבניות , פוליטיות וכלכליות , לשמש גוף מייעץ למקבלי ההחלטות ולקהל הרחב , לספק מידע ולהציג מחקר משווה . החוקרים במכון הישראלי לדמוקרטיה הם אנשי אקדמיה , והם מובילים פרויקטים במגוון תחומים של החברה והמשטר בישראל . מחלקת ההוצאה לאור של המכון מפיקה , משווקת ומפיצה את פירות עבודתם . המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא זוכה פרס ישראל לשנת תשס...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר