יוסף ריבלין שטרי מחזור ויטרי: קווים מאפיינים

א . רקע רבנו שמחה מוויטרי נולד במאה ה 11 ונפטר בתחילת המאה ה . 12 הוא היה מחכמי צרפת ותלמידו של רש״י . רבנו שמחה בא בקשרי משפחה עם משפחתו של רש״י . שמואל בנו של רבנו שמחה נשא לאישה את מרים , בתו של ר׳ מאיר , חתנו של רש״י . בנם , נכדו של רבנו שמחה , הוא ר׳ יצחק הזקן מדנפיר , ר״י הזקן , גדול בעלי התוספות . חיבורו המפורסם של רבנו שמחה הוא מחזור ויטרי . במחזור זה נמצא סידור תפילה עם פירושים ומנהגים והוראות בשם רש״י וחכמים אחרים . רבנו תם כתב על מחזור ויטרי דברים אלה : ״במחזור שתיקן הנדיב ר׳ שמחה שיש בו רוב דברים מסדר רב עמרם והלכות גדולות ורבנו שלמה ושאר גאונים ומצוי הוא ברוב מקומות״ . במחזור ויטרי נוספו במשך השנים תוספות רבות . חלקן חתומות בשם המוסיף אותן : ר׳ אברהם בר נתן הירחי , החותם אב״ן , או ר׳ יצחק בר דורבלו , המסומן ת ( = תוספת ); וחלקן ללא סימון המחבר . למחזור נוספו גם חיבורים שלמים , ובהם פירוש מסכת אבות , שנכתב בעיקרו על ידי ר׳ יעקב בר שמשון . המחזור הושלם כפי הנראה בשנת . 1208 הוא יצא לאור על ידי חברת מקיצי נרדמים עם הערות ומבוא של ר׳ שמעון הלוי איש הורוויץ בברלין . 1893 המחז...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן