יונתן מוס באיזו שפה למד רש״י? רמזים מפירושו לתלמוד

באיזו שפה למד ולימד רש״י תורה ? כאשר ישב בבית המדרש ולמד פרשה מן המקרא או סוגיה מן הגמרא , באיזו שפה הוא התבטא ? באיזו שפה הוא חשב ? האם היה זה בלישנא דרבנן , אותה שפה בלולה עברית וארמית , שפת הטקסטים הנלמדים ושפת מפעלו הספרותי של רש״י , או שמא היה זה בניב השמפאני המדובר באזורו והמשתקף באלפי הלעזים המפוזרים בפירושיו ? בהיעדר עדויות מפורשות לגבי שפת הלימוד במרכזי התורה של מגנצא , וורמייזא וטרוייש שבהם למד ולימד רש״י במחצית השנייה של המאה ה 11 ניתן לבחון שלושה כיווני חקירה לפתרון שאלה בלשנית חברתית זו . א ) בירור מנהג הלימוד בישיבות אחרות בסמיכות יחסית של זמן ומקום . אם ישנם מקורות שמזכירים את שפת הלימוד בצפון צרפת ובאשכנז במאות ה 12 וה , 13 שמא יש להקיש מעדותם למציאות בימיו של רש״י . ב ) בירור המצב בתקופתו של רש״י בעולם הנוצרי הסובב . העולם הנוצרי הימי ביניימי היה דיגלוסי , כידוע , בדומה לעולם היהודי . בשפה הגבוהה , הבין לאומית , דהיינו הלטינית , * תודתי לפרופ׳ גדעון גולדנברג , שבהנחייתו כתבתי גלגול קודם של המאמר בתור עבודה סמינריונית בבלשנות , ולפרופ׳ סיריל אסלנוב על תמיכתו בפרויקט ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן