יהונתן יעקבס "אינם דרך ארץ לפי חכמת דברי בני אדם או כפי׳ הפסוק": עקרונות פרשנות הפשט על פי רשב״ם

א . פתיחה לפני יותר מעשרים שנה פרסם משה סוקולוב קטעים חדשים מפירוש התורה לרשב״ם על פי כתב יד . המקור הכיל , על פי עדותו של סוקולוב , חמישה מרכיבים : א . סוף פירושו על התורה , דברים לד ב . חתימת הפירוש , ופולמוסו עם פירושי קודמיו ג . פירוש איוב ( ה , ו ) ד . פירוש זכריה ( יד , ז ) ה . פירוש ירמיה ( לב , יב ) . פרסום זה לא זכה להתייחסות משמעותית של חוקרי רשב״ם . במאמר זה ברצוני לחזור ולבחון את המרכיבים השני והשלישי הנזכרים לעיל ולהצביע על תפקידם , משמעותם וחשיבותם הרבה להבנת דרכו הפרשנית של רשב״ם . * עיקרו של המאמר הוצג בהרצאתי בכנס ה › 2 של Association for Jewish Studies ) AJS ) בבוסטון בדצמבר . 2010 1 המדובר בכ״י אוקספורד , ספריית הבודליאן , אופ׳ › 3 ( נויבאואר , ( 186 דף 116 ע״ב . סימנו במכון לתצלומי כתבי יד בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים . 16250 לתיאור הגילוי ולתיאור כתב היד ראה מ׳ סוקולוב , ״ ' הפשטות המתחדשים ' : קטעים חדשים מפירוש התורה לרשב״ם כ״י " , עלי ספר יא ( תשמ״ד ) , עמ׳ 80 - 73 ] להלן סוקולוב , קטעים חדשים [ , במיוחד עמ׳ . 7 › - 73 כל ההפניות לכתב היד בהמשך המא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן