לאה הימלפרב היקרויות ״נס״ בפירושיו של רש״י למקרא: היבטים פילוסופיים ותאולוגיים

המפורסם שבמפרשי המקרא הוא רבי שלמה יצחקי , רש״י , שנולד בטרויש שבצרפת בשנת 1040 ונפטר ב . 1105 על כך שרש״י היה אישיות מפורסמת ומוערכת מאוד מעידות האגדות שנוצרו סביבו , ואפשר לראות בהן גם את הרכיב הנסי , שהוא אחד המוטיבים שבאגדות המתארות את השלבים השונים בחייו . אדגים זאת באגדה שלהלן : אמו ההרה של רש״י הלכה ברחוב בוורמיזה , שאין בו מקום מעבר , אלא רק לאיש אחד . הבישוף שהתנכל לה , מיהר על סוסו לסמטה ההיא , וזמם לדחוק את אם רש״י לקיר ולרסקה עם הוולד שבקרבה . האם פנתה אל הקיר שבשולי הרחוב ונלחצה אליו . ונעשה נס : בקיר נתהווה מעין שקע , שהסתיר את הבטן הגדולה , ואחרי יומיים נולד רש״י . ככה ניצלה האם בזכות בנה . לפי האגדה הנס מלווה את רש״י טרם נולד . ההתייחסות ל״נס״ כאן היא כאל ״מאורע מפתיע , שאין המאמין יכול להסבירו אלא כהתערבותו של האל במישרין בהשתלשלותם המצופה והרגילה של מאורעות טבעיים ואנושיים ; סימן אפייני , אך לא הכרחי , לנס היא הפרה של חוקי הטבע״ . * עיקר המחקר הזה הוצג בהרצאתי בכנס הבינלאומי ליהדות צרפת , שהתקיים באוניברסיטת בר אילן , רמת גן , בכ " ה באייר התשס " ו ( 25 במאי . ( 200...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן