תמימה דוידוביץ הערכת דמויות מקראיות בספר בראשית לאור פרשנות רש״י: קין, ישמעאל, יעקב ועשו

רש״י , ר׳ שלמה יצחקי , היה מגדולי חכמיה של יהדות צפון צרפת במאה ה 11 ( 1105 - 1040 ) ומראשוני פרשני המקרא שבה . פירוש רש״י זכה לתפוצה רבה בקרב קהילות ישראל לדורותיהן . כפי שציין גרוסמן חברו כמה גורמים לתפוצתו ולהתקבלותו של פירוש זה . נמקד אותם סביב ההיבטים האלה : א . היבט פסיכולוגי שכלי : בפירוש רש״י יש ״שילוב בין פשט לדרש והשלמת התיאור המקראי הקצר על ידי פירושי חז״ל , שהיה בהם כדי להשיב את הנפש״ . ועוד , ביאורי רש״י , המבוססים במידה רבה על מדרשי חז״ל , יש בהם משום הרחבת העלילה , מילוי פערים , אפיון הדמויות , חדירה לנפשן ואף תחיבת דיאלוגים מדומים ביניהן . בכך מוענקת משמעות יתר לכתובים , והיא מזכה את הקורא בהעשרה אינטלקטואלית ורגשית כאחת . ב . היבט דידקטי חינוכי : בפירוש רש״י יש התאמה לכל רמה ולכל גיל ; מטף ועד זקן ימצא בו כל אחד מבוקשו ומענה לשאלותיו . פירושו זכה לתפוצה רבה אף בשל פרסומו של רש״י כמורה הוראה וכמפרש התלמוד המובהק . ג . היבט סגנוני ספרותי : פירוש רש״י מתאפיין בפשטות ניסוחיו , במובנותו ובדיוקו . בפירושו יש התייחסות לשאלות החילוף בכינויי הגיבורים במקרא , סדר אזכורם ובירור ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן