רש"י ובית מדרשו

ובית מדרשו קהילה ומורשת עורך אבינועם כהן הוצאת אוניברסיטת בר -אילן  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן