ב. שאר דיני הראיות

. 1 מיתת הבעל מפקיעה את הנישואין של האשה ואת כל האיסורים שהיו עליה מחמת הנישואין , והיא נעשית פנויה לכל אדם . האיסורים והעונשים החלים על אדם זה ואינם חלים על שאר בני אדם או הם שונים מאלה החלים על שאר בני אדם , הם המעמד שלו , הסטטוס , כמו שהוא קרוי בלשון חכמי המשפט הגויים . כגון כוהן , יש לו דינים שונים משל ישראל לעניין איסורים , וכשהוא עובר עליהם הוא ראוי לעונש המיוחד לו . לדוגמה , אשה גרושה לעניין איסור נישואין לכוהן , וכוהנת גרושה או אשת כוהן שנתגרשה לעניין אכילת תרומה . וכן אשה נשואה אסורה לכל בני אדם מלבד בעלה . קטן או קטנה שנעשו גדולים חלים עליהם איסורים ועונשים שלא היו עליהם בקטנותם . יש מעמד , סטטוס , של אדם או שינויו למעמד אחר שיכולים בני אדם לראות בעיניהם ולהעיד עליו . קידושין , מיתת הבעל , נתינת גט לאשה שעושה אותה גרושה , יכולים עדים לראות , אבל אם אדם הוא כוהן או בנו של אדם פלוני , או אחיו , או אם אשה זו היא יבמה או אם אין לה בנים או אין לבעלה בנים , אין יכולים עדים לראות ולהעיד על כך . לפיכך יש להעלות עובדות אלה באומדן בלבד , לפי עובדות המציאות באותו מקום ובאותו זמן , ואומד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן