א. העגונה

. 1 נוסף על הגירושין פוקעים הנישואין במיתת הבעל או האשה . אבל משום שהבעל רשאי לשאת יותר מאשה אחת אין מיתת אשתו מעלה בעיות מיוחדות למיתה זו ואין בה הלכות חדשות . ואילו מיתת הבעל מתירה את האשה להינשא ועושה אותה פנויה . כשהבעל מת במקום שהכול מכירים אותו ואת אשתו , ואשתו רוצה להינשא שנית באותו מקום , אין עולות בעיות ואין צורך בהלכות מיוחדות . אבל כשהבעל מת במקום שאין מכירים אותו והאשה רוצה להינשא במקום שהיו דרים בו , עולות בעיות הנוגעות לראיה למיתת הבעל . וכל ההלכות הנוגעות לעניין זה הן הלכות של דיני הראיות . הכללים והעיקרים שעל פיהם מעידים על אמתותם של דברים הם אותם הכללים והעיקרים שבדיני ממונות ובדיני נפשות . אבל בדיני נישואין ויוחסין העובדות הצריכות ראיה הן שונות לגמרי מאלה של דיני ממונות ושל דיני נפשות , ומשום כך ההלכות העולות מאותם כללים ועיקרים שונות הן וצריכות ביאור . בדיני ממונות ובדיני נפשות הראיות הן למעשים שנעשו ואילו מיתת הבעל ושאר ענייני יוחסין צריכים ראיה למצב דברים ולא למעשים שנעשים . כאן מעידים על אדם שהרג את חברו או גזל את חברו או הלווה מעות לחברו או לקח ממנו נכסים , ושם מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן