הקדמה

מחקר זה על הנישואין הוא על פי דרך המחקרים שפרסמתי על דיני הנזיקין ושאר דיני הממונות , על דיני הראיות ובתי הדין , ועל דיני העונשים , והוא המשך לספרי , מבוא למשפט העברי בימי התלמוד , תשנ״ט . אף במחקר זה עמדתי על טעמי ההלכות השונות וטעמיהן של מחלוקות החכמים בהלכות , כדי לעמוד מתוכם על תכליתן של ההלכות במציאות של חיי היחיד וחיי הציבור . הטעמים והתכליות מצטרפים לעיקרים ויסודות העושים את ההלכה למערכת אחת בלי סתירות ובלי יוצאים מן הכלל שאין להם ביאור ואין להם טעם . המחקר נותן נימוקים וטעמים לדעות התנאים והאמוראים , למסורותיהם , לדבריהם ולמחלוקותיהם , לפי שאין דעות ומסורות אלה חסרי טעם ובלא הבנה . מעתה כל פירוש לדברי התנאים והאמוראים או למחלוקותיהם צריך להתיישב עם טעמיהם של הדברים ואינו יכול לסתור אותם . כל פירוש ונוסח בדברי חכמים שאין בו טעם ותכלית שמתיישבים על הדעת , אינו יכול להיות אמת . ומכאן חשיבותם של הטעמים להבנת כל דברי המשנה והתלמוד . וכן נוסחאות של כתבי יד עתיקים הן נכונות ואמתיות רק אם עולה מתוכן נימוק וטעם לדברים , ואינה עולה סתירה לטעמים ולנימוקים של דברי החכמים , ואותם טעמים ונימ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן