יסודות דיני הנישואין בתלמוד

שלום אלבק יסודות דיני הנישואין בתלמוד שלום אלבק הוצאת אוניברסיטת בר - אילן שלום אלבק יסודות דיני הנישואין בתלמוד הוצאת אוניברסיטת בר אילן , רמת גן  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן