תעודות ומסמכים

. 1 : 16 . 7 . 1921 מסמך בפולנית המאשר כי מרדכי דיקשטיין , צייר אמן בן , 22 איבד את מסמכי הזיהוי שלו ; האישור ניתן לצורך קבלת מסמכי זיהוי חדשים ומלווה בתצלום פספורט 16 July 1921 : Document in Polish confi rming that Mordechai ; Dickstein , a 22 - year - old artist , lost his identifi cation papers given for the purpose of issuing new papers and includes a photo . 2 : 10 . 7 . 1925 תעודה שהונפקה מטעם ההנהלה הציונית בארץ ישראל , המעידה כי מר מרדכי אבניאלי נשלח לווינה על מנת לארגן שם את התערוכה הארץ ישראלית במסגרת הקונגרס הציוני ה 14 ב 18 . 8 . 1925 10 July 1925 : Document issued by the Palestine Zionist Executive certifying that Mr . Mordechai Avnieli was sent to Vienna , to the 14 th Zionist Congress held on 18 Aug . 1925 , to stage the Palestine Exhibition there . 3 : 19 . 10 . 1926 אישור מטעם בית הספר בצלאל , ירושלים , בחתימת מנהלו , זאב רבן : " הננו מאשרים בזה כי מר מ ' אבניאל מנהל מחלקה לחיטוב קמעות בבצלאל , ורווחיו עולים לשלוש מאות ושישים לימ״צ ( לירות מצריות ) לשנה" 19 Oct . 192...  אל הספר
טרמינל, כתב עת לאמנות המאה ה-21