ראש, שנות ה־,70 ברונזה, גובה ,23 אוסף משפחת שרה ויואל סלומון Bust, 1970s, bronze, h 23, collection of Sarah and Yoel Salomon’s family