בצלאל, ,1925 קמע, 10.5×7.5 מתוך: קט' אבניאל: ציורים, חיתוכי עץ, פסלים זעירים, עורך: גבריאל תדמור (תל אביב: איגוד האמנים, ,(1976 ללא מספרי עמודים Bezalel, 1925, amulet, 10.5×7.5 ,From: cat. Avniel: Paintings, Woodcuts, Small Sculptureed. Gabriel Tadmor )Tel Aviv: Artists' Association, 1976(, n.p.