זקן תימני, ,1928 חיטוב בשנהב, ,7.7×4.7 אוסף משפחת שרה ויואל סלומון Old Yemenite Man, 1928, ivory, 7.7×4.7, collection of Sarah and Yoel Salomon’s family